Młodzi sportowcy żegnają zimę
   W przedostatnim dniu lutego Młodzi Sportowcy żegnali zimę. Na treningu zaprezentowali umiejętności nabyte podczas zimowych aktywności.
Dziękujemy nauczycielom, którzy wspierali i dopingowali swoich uczniów
Prowadzące zajęcia: Anetta Jagłowska i Anetta Szews