Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Bydgoszczy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3.
W naszej szkole absolwenci szkoły podstawowej mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji aż do 24 roku życia. Kameralna atmosfera w klasie ( liczba uczniów od 4 do 8 ) - sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Ponadto zapewniamy całotygodniowe zakwaterowanie w grupach internackich oraz korzystanie ze stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej.
Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz wyposażenie ich w takie umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy.
Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.
W roku szkolnym 2023/2024 w naszym Ośrodku utworzono 9 klas przysposabiających do pracy.

Więcej informacji o zespołach klasowych znajdziesz poniżej :

klasa 1 ap - wychowawca p. Monika Torchalska
klasa 2 ap - wychowawca p. Krzysztof Nowaczyk
klasa 2 bp - wychowawca p. Agnieszka Przekwasińska
klasa 2 cp - wychowawca p. Michał Maśliński
klasa 2 dp - wychowawca p. Marzenna Duczmal
klasa 2 ep - wychowawca p. Olga Cielecka
klasa 3 ap - wychowawca p.Grażyna Rosołowska
klasa 3 bp - wychowawca p. Jacek Kochański
klasa 3 cp – wychowawca p. Grzegorz Jędrkiewicz

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
c) zajęcia kształtujące kreatywność,
d) przysposobienie do pracy,
e) wychowanie fizyczne,
f) religia
g) zajęcia rewalidacyjne.

Czego zatem dorosła młodzież uczy się w naszej szkole?
Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; uczą się dbania o swoje zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo. Podnoszą poziom samoobsługi, uczą się posługiwania pieniędzmi, a także korzystania z pomocy społecznej i różnych instytucji użyteczności publicznej.
Zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem oraz poznają alternatywne metody komunikacji AAC.
Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej.
Przysposobienie do pracy - w ramach praktycznych zajęć w pracowniach szkolnych, pracy użytecznej na terenie Ośrodka czy w trakcie wycieczek zawodoznawczych, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu i podjęciu przyszłej pracy. Na zajęciach przysposobienia do pracy nasi uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:
- wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z elementami bukieciarstwa - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak i umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach ozdobnych i dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych technik rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku. Uczniowie tworzą dekoracyjne kompozycje płaskie i przestrzenne z materiału
przyrodniczego, prace plastyczne na szkle, na drewnie i na papierze.
- prac poligraficzno - introligatorskich i biurowych - uczniowie obsługują różne urządzenia będące na wyposażeniu pracowni: komputer, kserokopiarkę, niszczarkę, bindownicę, laminarkę, nóż rolkowy. Bezpiecznie przygotowują urządzenia do pracy, ustawiają parametry pracy. Naprawiają stare książki, budują wkłady książkowe, przygotowują arkusze papieru
poprzez krojenie ich na nożu rolkowym i gilotynie według zadanych parametrów. Wykonują zadania kurierskie np.: przyjmują zlecenia do wykonania dla konkretnych osób, klas, ustalają terminy wykonania przyjętych zadań.
- ogrodnictwa – w ramach zajęć z tej dziedziny uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów w przyszkolnym Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują nasadzeń, podlewają,
odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.
- gospodarstwa domowego- uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD ( mikser, gofrownica, frytkownica, piekarnik, zmywarka, pralka, żelazko), pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i Internecie.
- stolarstwa - uczniowie korzystają z różnych elektronarzędzi jak: tokarka, frezarka, szlifierka, wyrzynarka, piła, wiertarka, wkrętarka, wypalarka do drewna. Podczas pracy z elektronarzędziami uczniowie poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nimi, zostają zapoznani z instrukcjami obsługi oraz konserwacji narzędzi. Wykonują drobne przedmioty użytkowe – półki, świeczniki, serwetniki, deski do krojenia, podkładki, osłonki do doniczek, drabinki do kwiatów, pojemniki na przybory szkolne, kwietniki, ramki itp. Tworzą przedmioty dekoracyjne – proste płaskorzeźby, witraże, wypalane i barwione obrazki na drewnie, stylizowane postacie aniołów itp., Świadczą drobne usługi na rzecz Ośrodka –naprawa drzwi, szafek, zawieszanie w klasach obrazów, map i półek, wykonywanie tablic ogłoszeniowych, wieszaków na odzież, naprawa krzeseł i stołów, renowacja ram i plansz,naprawa narzędzi ogrodniczych.
- szycia ręcznego z elementami tkactwa – uczniowie posługują się przyborami i urządzeniami krawieckimi, tkackimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa, elementy dziewiarstwa (prace szydełkiem, prace na drutach), elementy tkactwa (prace na ramce tkackiej ).
Wychowanie fizyczne - na co dzień organizowane jest poprzez różnorodne i atrakcyjne zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na rozległym terenie przyszkolnym z placami zabaw i boiskiem do koszykówki, na przyrządach zewnętrznej siłowni szkolnej, na basenie, na lodowisku, na „ Orliku” , w salce korekcyjnej, a także w pracowni integracji sensorycznej. Dzięki uczestnictwu
w ciekawych formach rozwoju ruchowego, zdecydowanie szybciej pokonują kolejne stopnie rozwoju intelektualnego i społecznego!
Etyka – to wprowadzenie ucznia w świat wartości, uwrażliwianie na dobro, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec świata i drugiego człowieka. Rewalidacja indywidualna –procesem wychowawczym, usprawnianiem zaburzonych funkcji
rozwojowych i intelektualnych z zaplanowanymi indywidualnymi celami rewalidacyjno - terapeutycznymi. Nadrzędnym celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz poszukiwanie tego, co w nim najlepsze.
W roku szkolnym 2022/2023 młodzież Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3 uczestniczyła w :
- w obchodach jubileuszu 50- lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3
- w imprezach integrujących uczniów i ich rodziców typu : „Pasowania na ucznia szkoły PdP”,
„Pożegnania absolwentów”, „ Jasełka”, „Misterium Paschalne”, „Andrzejki”, „Święto
pieczonego ziemniaka”
- w warsztatach fryzjerskich, warsztatach z kodowania, Abc dobrego wychowania, pisanie
dokumentów aplikacyjnych
- w konkursach i warsztatach szkolnych np. Dzień Języka Polskiego, Tydzień Mózgu na
Granicznej, Kocham Cię Polsko, Narodowe czytanie
- w kółku dziennikarskim i redagowaniu gazetki szkolnej „Plotka Odśrodka”
- w wycieczkach zawodoznawczych do instytucji i zakładów pracy np. Centrum ogrodnicze,
Przychodnia rehabilitacyjna, Studio florystyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej Białe Błota
oraz punktów usługowych - krawiec, dorabianie kluczy, kantor walut, szewc, dorabianie
kluczy, pralnia, serwis AGD
- w wycieczkach poznawczych z cyklu „Bydgoszcz Moje Miasto”, w wycieczce do Muzeum
Wojsk Lądowych, Muzeum Wodociągów, w XII Marszu na orientację 18 południkiem przez
Bydgoszcz oraz w wycieczce do Koronowa i do Kopalni Soli w Kłodawie. We wrześniu 2023
młodzież Szkoły Przysposabiającej do Pracy brała udział w wycieczce do Orientarium w Łodzi.
- w wycieczkach i warsztatach dla rodziców ramach „Klubu Absolwenta” i „Klubu Rodzica
Absolwenta”
- w miejskich przedsięwzięciach i szkolnych akcjach profilaktycznych na temat
przeciwdziałania przemocy i agresji, w których uczestniczą przedstawiciele Policji i Straży
Miejskiej
- w pracach w przyszkolnym Ogrodzie Sensorycznym, który jest nieustannie unowocześniany
i upiększany w postaci nowych roślin, ławeczek czy chodników z kamienia
- w akcjach ekologicznych typu „Sprzątanie Świata” , w zbiórce zużytych baterii, nakrętek,
butelek PET, puszek oraz zużytego sprzętu elektrycznego „Kwiaty za elektrograty”
Od wielu lat jesteśmy najbardziej prężnym Ośrodkiem w Bydgoszczy w dziedzinie
organizacji cyklicznych imprez sportowych rangi międzyszkolnej, wojewódzkiej i
ogólnopolskiej. W ich profesjonalne przygotowanie chętnie włączają się nauczyciele oraz
rodzice naszych wychowanków. Sztandarowe imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane
przez nauczycieli naszego Ośrodka :
- Kujawsko - Pomorski Mityng Pływacki Szkół Specjalnych i Integracyjnych
- Miejski Turniej Piłki Nożnej na Orliku
- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka
- Szkolny Turniej Bocce im K. Romanowskiej
- Znani Sportowcy na Granicznej
- Międzyszkolny Event Rekreacyjny „Gorillas”
Nasi wychowankowie także poprzez cykliczny udział w zajęciach i imprezach Olimpiad Specjalnych – Polska, mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych np. koszykówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu, bocce czy łyżwiarstwie. W czerwcu 2023 uczestniczyli w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie, a we wrześniu 2023 brali udział w Ogólnopolskich Zawodach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy w piłce nożnej, kajakarstwie i trójboju siłowym.