Szkolne Kółko Dziennikarskie działa w naszej szkole od września 2015 r. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie. Głównym celem kółka jest tworzenie gazetki "Plotka ODŚRODKA",w której prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, wywiady, wiersze, rebusy . Podczas spotkań młodzież doskonali umiejętności komunikacyjne, a także uczy się posługiwania komputerem.

Dlaczego warto zostać szkolnym dziennikarzem?

Gazetka szkolna uczy:

- samodzielności;
- kreatywności;
- odpowiedzialności za słowo;
- umiejętności stawiania trafnych pytań;
- słuchania innych;
- krytycznego myślenia;
- dialogu, wymiany myśli;
- samodzielnego zdobywania wiadomości;
- pracy w grupie;
- twórczego rozwiązywania problemów;
- posługiwania się technologią informacyjną.

Zespół redakcji:
Redaktor naczelny: Adrian Kachelski
Fotograf: Irmina Kołcon
Dziennikarze: Nikola Rutkowska, Oliwia Ezop, Adam Górniak, Kamil Małecki, Julia Dąbrowska
Opiekunowie koła dziennikarskiego: Hanna Gront - Grela, Kinga Pocztół

 

 

 

 

 

 

Numery archiwalne