Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

Klasa 0 - Wychowawca: HANNA PRZASTEK

 

Klasa 1a - Wychowawca: ANETTA SZEWS
Klasa 1b - Wychowawca: ANNA SIUDA
Klasa 1c -Wychowawca: MAŁGORZATA SZYMBORSKA

 

Klasa 2A - Wychowawca: WIOLETTA ROLKA
Klasa 2b - Wychowawca: beata cholewcyńska
Klasa 2c -Wychowawca: anna bonisławska

 

Klasa 3a - Wychowawca: paulina syczuk
KLASA 3B - WYCHOWAWCA: KATARZYNA PAŁGAN
KLASA 3D - WYCHOWAWCA: MARZENA ZYGMUNT

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

Nasze klasy IV-VIII

Klasa 4 B - Wychowawca: DOROTA KURKIEWICZ

 

Klasa 5 A - Wychowawca: KARINA TRZEBIŃSKA

 

Klasa 6 A - Wychowawca: MAŁGORZATA LUBISZEWSKA
Klasa 6 B - Wychowawca: JUSTYNA GÓRSKA
Klasa 6 D - Wychowawca: MONIKA RADZIKOWSKA

 

Klasa 7 A - Wychowawca: EWA CZARNOTTA
Klasa 7 C - Wychowawca: MARIA NOWICKA
Klasa 7 D - Wychowawca: ANETTA JAGŁOWSKA

 

Klasa 8 A - Wychowawca: DOROTA FIRMOWSKA
Klasa 8 B - Wychowawca: SYLWIA KURLAND
Klasa 8 c - Wychowawca: HANNA GRONT-GRELLA
Klasa 8 d - Wychowawca: IWONA PAWŁOWSKA
Klasa 8 e - Wychowawca: BARBARA DESZCZ

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 znajdującej się w tym samym budynku.