Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

Klasa 0 - Wychowawca: Hanna Przastek
Klasa 1a/2a - Wychowawca: Wioleta Rolka
Klasa 1b - Wychowawca: Beata Cholewczyńska
Klasa 1c -Wychowawca: Anna Bonisławska
Klasa 2c - Wychowawca: Barbara Prokopiak
Klasa 3a - Wychowawca: Paulina Syczuk
Klasa 3b -Wychowawca: Dorota Kurkiewicz
Klasa 3c - Wychowawca: Jolanta Wierzbińska

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

Nasze klasy IV-VIII

Klasa 5 a - Wychowawca: Małgorzata Lubiszewska
Klasa 5b - Wychowawca: Justyna Górska
Klasa 5c - Wychowawca: Karina Trzebińska-Koczorowska
Klasa 6 a - Wychowawca: Ewa Czarnotta
Klasa 6 c - Wychowawca: Patrycja Fikowska
Klasa 6 d - Wychowawca: Anetta Jagłowska
Klasa 6 e - Wychowawca: Katarzyna Trzebiatowska
Klasa 7 a - Wychowawca: Dorota Firmowska
Klasa 7 b - Wychowawca: Iwona Gzella
Klasa 7 c - Wychowawca: Maria Nowicka
Klasa 8 c - Wychowawca: Anetta Szews
Klasa 8 d - Wychowawca: Hanna Gront-Grela
Klasa 8 e - Wychowawca: Iwona Pawłowska
Klasa 8 f - Wychowawca: Barbara Deszcz

 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 znajdującej się w tym samym budynku.