Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

Klasa 0 - Wychowawca: HANNA PRZASTEK
Klasa 1a - Wychowawca: paulina syczuk
Klasa 1b - Wychowawca: Ewelina Knitter
Klasa 1c -Wychowawca: Olga Radziejewska
Klasa 2A - Wychowawca: anetta szews
Klasa 2b - Wychowawca: anna siuda
Klasa 2c -Wychowawca: Małgorzata szymborska
Klasa 2d -Wychowawca: Monika Marczak
Klasa 3a - Wychowawca: Wioleta Rolka
KLASA 3B - WYCHOWAWCA: beata cholewczyńska
Klasa 3c -Wychowawca: anna bonisławska
KLASA 3D - WYCHOWAWCA: jolanta wierzbińska

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

Nasze klasy IV-VIII

Klasa 4a - Wychowawca: dorota firmowska
Klasa 4 B - Wychowawca: katarzyna pałgan
Klasa 4c - Wychowawca: Marzena zygmunt
Klasa 4d - Wychowawca: dorota kurkiewicz
Klasa 6 B - Wychowawca: JUSTYNA GÓRSKA
Klasa 6 D - Wychowawca: MONIKA RADZIKOWSKA
Klasa 7 A - Wychowawca: Małgorzata Lubiszewska
Klasa 7 C - Wychowawca: monika radzikowska
Klasa 7 D - Wychowawca: maria nowicka
Klasa 7 e - Wychowawca: anetta jagłowska
Klasa 8 A - Wychowawca: ewa Czarnotta
Klasa 8 B - Wychowawca: iwona pawłowska
Klasa 8 c - Wychowawca: sylwia kurland
Klasa 8 d - Wychowawca: BARBARA DESZCZ

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 znajdującej się w tym samym budynku.