Biblioteka czynna jest w:

 

Poniedziałek          800– 1400 

Wtorek                   800–  845  i  1100-1615

Środa                      800 – 1400

Czwartek               800 – 1400 

Piątek                     800 – 1400

 

 

W ramach pracy biblioteki codziennie w godzinach 12.35 - 13.20 odbywa się akcja "Bibliotekarz czyta dzieciom". Biorą w niej udział pozostający w świetlicy szkolnej podczas lekcji obiadowej.

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  i rodzice (na karty czytelnicze uczniów).
 2. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.
 3. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć jedną książkę na okres jednego miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
 6.  Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 10. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 13. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń kończący naukę w SOSW nr 3 zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.
 14. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 15. Pracownicy szkoły odchodzący na emeryturę lub kończący pracę w SOSW nr 3 z innego powodu zobowiązani są do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką.
 16. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.

 

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji i Multimedialnej, w skład którego wchodzą cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne.