Internat jest integralną częścią Ośrodka. Zadaniem internatu jest uczenie wychowanków samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, umiejętności współżycia w zespole, organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi.
Nasz internat zapewnia wychowankom całodobową, fachową opiekę od poniedziałku do piątku, a w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych również w czasie weekendu.
Obecnie w internacie przebywa 42 podopiecznych, przydzielonych do 8 grup wychowawczych (3 grupy dziewczęce i 5 grup chłopięcych). Grupa wychowawcza liczy od 4 do 10 osób. Większość wychowanków pochodzi z miejscowości położonych niedaleko Bydgoszczy, ponadto w skomplikowanych sytuacjach życiowych, również z samego miasta. Wiek wychowanków waha się od 7 do 23 lat.

 

 

Każda grupa posiada świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne. Ponadto wychowankowie mogą korzystać z siłowni czy pokoju relaksacyjnego. Internat posiada własne zaplecze kuchenne, stołówkę i pralnię obsługującą wychowanków.
Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Wychowawcy stwarzają dzieciom życzliwą, domową atmosferę. Oferują ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Umożliwiają wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizują wycieczki poza teren Ośrodka. Kładą nacisk na uspołecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Zwracają uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po mieście oraz bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerów i wycieczek. Na terenie internatu działają liczne koła zainteresowań - teatralne „Arlekin”, taneczne „Stokrotki” muzyczne „Orkiestromania”, rekreacyjno – sportowe „Szlakiem Brdy” i inne. Dużą rolę w tworzeniu zasad współżycia w grupie i przestrzeganiu norm społecznych odgrywa Samorząd Internatu. Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Placówka współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jak: „Olimpiady Specjalne”, „Wiatrak”. Dzieci i młodzież objęci są opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz medyczną.
Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację). Aktualna stawka żywieniowa w internacie Ośrodka wynosi 17,00 PLN dziennie.
Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania wyżywienia przez OPS. Pomagamy także rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego, te mniej i bardziej ważne.

 

Warto umieścić dziecko w naszym internacie, który zabezpiecza potrzeby wychowawcze, w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego.

 

Do kalendarza imprez internackich weszły na stałe:

  • Pasowanie na wychowanka internatu
  • Mikołajki
  • Andrzejki
  • Wigilia
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Walentynki
  • Śniadanie Wielkanocne
  • Misterium Wielkanocne
  • Dzień Dziecka

 

Aktualny numer konta bankowego dotyczący wpłat za wyżywienie w internacie:

Bank Pekao SA

72 1240 6452 1111 0010 4797 5928

 

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym internacie funkcjonuje 8 grup wychowawczych - trzy grupy dziewczęce i pięć grup chłopięcych. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji każdej grupy.