Bezpieczne wakacje

WAKACJE TUŻ, TUŻ………!!! W DNIU 21 CZERWCA 2022 ROKU Z UDZIAŁEM POLICJI – PANI HANI I PANA MACIEJA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE POD HASŁEM „BEZPIECZNE WAKACJE”, PODCZAS KTÓREGO PRZYPOMNIANO I OMÓWIONO ZASADY BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU. JEDNOCZEŚNIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „BEZPIECZNE WAKACJE”, KTÓRY ZAOWOCOWAŁ BARWNYMI PRACAMI. WSZYSCY AUTORZY …