W naszym Ośrodku są organizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Aby dziecko zostało objęte zajęciami wczesnego wspomagania musi posiadać opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Ilość godzin wynosi od 4 do 8 w miesiącu. Zajęcia są realizowane na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12 oraz w Ośrodku Wsparcia ul. Gałczyńskiego 12. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Dzieci uzyskują pomoc w postaci zajęć terapeutycznych z pedagogiem i/lub logopedą. Działania usprawniające odbywają się we współpracy z Rodzicami. Postępy dzieci są na bieżąco omawiane, rodzice uzyskują wskazówki do dalszego postępowania. Ponadto mają możliwość korzystania z pomocy psychologicznej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

MIKOŁAJKI 

W sobotę 7 grudnia 2019 r. nasze najmniejsze dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz realizujące zajęcia w ramach projektu "Za życiem" spotkały się z okazji Mikołajek. Nie zabrakło atrakcji i zabaw przygotowanych przez terapeutów. bawiliśmy się całymi rodzinami - z rodzeństwem i rodzicami, w radosnej atmosferze. Zresztą, zobaczcie sami...