MENU ŚWIETLICA SZKOLNA

Wydarzenia z życia świetlicy

 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00. Jest tu miejsce dla wszystkich uczniów - młodszych i starszych, o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo pracy szkoły i internatu, zagospodarowując czas wolny po lub przed lekcjami. Działalność świetlicy wspomaga i uzupełnia pracę szkoły, realizując zajęcia zgodnie z tematyką wynikającą z programu nauczania i metod ośrodków pracy.

 

 

To tutaj jest czas do odpoczynku, zabawy czy rozrywki. Wychowankowie mają okazję "wykazywać się" w zajęciach manualnych, umysłowych czy ruchowych. Dużym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszą się wszelakie zajęcia muzyczno-taneczne, a także małe formy teatralne. Dostępny dzieciom teatrzyk zachęca do przedstawień kukiełkowych czy pacynkowych.

 

 

Dzieciom młodszym świetlica stwarza warunki do zabaw indywidualnych. Chętnie sięgają one po ulubioną zabawkę. Pobyt uczniów w świetlicy uatrakcyjniają także współczesne środki medialne: kino domowe, radiomagnetofon z odtwarzaczem CD, komputery.

 

 

Świetlica ponadto stanowi bazę dla różnego rodzaju szkolnych imprez rozrywkowych czy kulturalnych.

 

 

W naszej świetlicy wychowawca bierze czynny udział w zajęciach z dziećmi i młodzieżą, umiejętnie dopasowując rodzaj zajęć do okoliczności. Korzystna atmosfera wychowawcza, pełna swobody i ekspresji twórczej, a także zabawowy charakter zajęć pozwalają wychowankom rozwijać się, sprzyjają usamodzielnianiu, aktywizacji, tolerancji i współdziałaniu w grupie.

 

 

Wszelkich informacji na temat pracy świetlicy szkolnej udzielają panie Elżbieta Janicka i Anetta Warczak.