Od maja do listopada w naszym Ośrodku realizowany był Bydgoski Grant Ekologiczny W ramach projektu „Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście” przeprowadzono warsztaty:

Nie zabieraj mnie rodzicom”,

„Nie karm mnie Fast – foodem”,

„Śmieci śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt”, 

„Mój brat jeż”,

„Moja przyjaciółka wiewiórka – rude jest piękne”,

„Rendez vous z Batmanem”,

„Budujemy dom”.

Celem projektu było:

- wzbogacenie wiedzy o naszych różnorodnych zwierzęcych sąsiadach,

- poznanie mieszkających  w mieście ssaków, ptaków i owadów, wskazanie gatunków zagrożonych i poznanie sposobów ochrony gatunkowej,

- uświadomienie, że życie zwierząt w mieście wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami i trudami

- rozpowszechnianie odpowiedzialnych postaw i zachowań wobec zwierząt,

- stworzenie w osiedlach ludzkich warunków sprzyjających dzikiej przyrodzie.

Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczno-ekologicznym "Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i przygotowanie merytoryczne

 

W ramach realizacji grantu oświatowego „Matematyczne potyczki uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego w „Roku Mariana Rejewskiego” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w spotkaniu i wysłuchali prelekcji poświęconej Marianowi Rejewskiemu. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej i poprowadził je płk Jerzy Lelwica. Marian Rejewski to znany matematyk i kryptolog, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMY. Rok 2015 został ogłoszony w naszym mieście rokiem Mariana Rejewskiego. Przybliżenie postaci M. Rejewskiego to jedno z zadań realizowanego grantu. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Oświaty znajdujące się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej.