W ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego  „Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody” zrealizowane zostały warsztaty: plastyczne, fotograficzne, literackie, wycieczki oraz konkurs plastyczno – literacki.

Autorki: Olga Cielecka, Milena Maślińska

 

Celem Projektu „Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody” było:

- wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia „pomnik przyrody”,

- wskazanie, w jaki sposób oznaczane są pomniki przyrody,

- poznanie roli, jaką odgrywają w przyrodzie pomniki przyrody (siedlisko dla innych gatunków, baza pokarmowa, oddziaływanie na glebę oraz mikroklimat),

-utrwalanie znajomości gatunków drzew na podstawie liści oraz ogólnej sylwetki drzewa,

- rozbudzanie ciekawości w poznawaniu własnego regionu,

- przeprowadzanie obserwacji obiektów przyrodniczych według instrukcji oraz dokumentowania jej przebiegu i redagowania wniosków,

- zwrócenie uwagi na stare drzewa w najbliższym otoczeniu, poznanie obiektów przyrodniczo cennych w najbliższej okolicy, skierowanie uwagi na potrzebę ich ochrony.

Dzięki finansowemu wsparciu Pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu plastyczno - literackiego pt. „Świat na drzewie”. Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali, która zakończyła zmagania konkursowe. Uroczystość była połączona z wystawą prac konkursowych.

 

Innowacyjny Projekt „Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody” składał się z cyklu warsztatów:

- warsztatów plastycznych i czytelniczych „Życie na drzewie”;

- warsztatów fotograficznych „4 pory roku na drzewie”;

- warsztatów botanicznych „Drzewa – kolory, kształty, zapachy” ;

- warsztatów poetyckich „Haiku o pięknie drzew” ;

- wycieczki szklakiem ścieżki dydaktycznej  „Pomniki przyrody w centrum Bydgoszczy”;

-  konkursu plastyczno-literackiego „Świat na drzewie”

 


 

Od maja do listopada w naszym Ośrodku realizowany był Bydgoski Grant Ekologiczny W ramach projektu „Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście” przeprowadzono warsztaty:

Nie zabieraj mnie rodzicom”,

„Nie karm mnie Fast – foodem”,

„Śmieci śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt”, 

„Mój brat jeż”,

„Moja przyjaciółka wiewiórka – rude jest piękne”,

„Rendez vous z Batmanem”,

„Budujemy dom”.

Celem projektu było:

- wzbogacenie wiedzy o naszych różnorodnych zwierzęcych sąsiadach,

- poznanie mieszkających  w mieście ssaków, ptaków i owadów, wskazanie gatunków zagrożonych i poznanie sposobów ochrony gatunkowej,

- uświadomienie, że życie zwierząt w mieście wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami i trudami

- rozpowszechnianie odpowiedzialnych postaw i zachowań wobec zwierząt,

- stworzenie w osiedlach ludzkich warunków sprzyjających dzikiej przyrodzie.

Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczno-ekologicznym "Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i przygotowanie merytoryczne

 

W ramach realizacji grantu oświatowego „Matematyczne potyczki uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego w „Roku Mariana Rejewskiego” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w spotkaniu i wysłuchali prelekcji poświęconej Marianowi Rejewskiemu. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej i poprowadził je płk Jerzy Lelwica. Marian Rejewski to znany matematyk i kryptolog, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMY. Rok 2015 został ogłoszony w naszym mieście rokiem Mariana Rejewskiego. Przybliżenie postaci M. Rejewskiego to jedno z zadań realizowanego grantu. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Oświaty znajdujące się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej.