W ramach realizacji grantu oświatowego Matematyczne potyczki uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego w „Roku Mariana Rejewskiego uczniowie Szkoły Przysposabiającej doPracy uczestniczyli w spotkaniu i wysłuchali prelekcji poświęconej Marianowi Rejewskiemu. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej i poprowadził je płk Jerzy Lelwica. Marian Rejewski to znany matematyk i kryptolog, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMY. Rok 2015 został ogłoszony w naszym mieście rokiem Mariana Rejewskiego. Przybliżenie postaci M. Rejewskiego to jedno z zadań realizowanego grantu. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Oświaty znajdujące się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej.