Konferencja - „Szkoła równych szans, dla wszystkich”

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy ukonstytuowało się i zaczęło funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).

Powstało w wyniku nowych wyzwań oświatowych, koncentrujących się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają.

Największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności było zorganizowanie 19 marca br. ogólnopolskiej konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych „Szkoła równych szans, dla wszystkich”.

W pierwszej części Konferencji, prelegenci przybliżyli tematykę edukacji włączającej zarówno w aspekcie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

W drugiej części dowiedzieliśmy się jak nowy model edukacji kształtuje się na Litwie oraz wzięliśmy udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic.

Wreszcie w III części zagłębiliśmy się w zasobach i możliwościach szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : autyzm, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.

O ogromnym zainteresowaniu i atrakcyjności Konferencji niech świadczy fakt pełnej, liczącej ok. 50 osób sali dla uczestników stacjonarnych oraz średnio ok. 180 gości on-line. Całe spotkanie będzie można zobaczyć niebawem na youtube.

Analiza ankiet Konferencja

Krzysztof Nowaczyk