Dnia 21 października 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci realizujących w SOSW nr 3 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Maluchy i ich opiekunowie z wielką radością uczestniczyły w zabawach pod wspólną nazwą „Kolorowa jesień”. W programie były: zabawy z kolorami, tor przeszkód, piosenki ilustrowane gestami z systemu „Makaton” i inne atrakcje. Nie zabrakło liści, kasztanów i jabłek, a nawet…jeża z niedźwiedziem.

Zespół WWR