Klasa 1ap

Wychowawcą klasy jest pan Krzysztof Nowaczyk