"Wprowadzamy dziś stan epidemii. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy" - premier Mateusz Morawiecki. Prosimy o śledzenie informacji o dalszych decyzjach epidemiologicznych.

"Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów"

Spis podstron:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uczniów

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy.docx 

SP nr 51 Ogłoszenie o naborze uczniów

SP nr 51 Regulamin naboru i uczestnictwa.do

Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_UCZEN.docx

SP_nr_51_Ogloszenie_o_naborze_uczniow_2.docx

SP_nr_51_Regulamin_naboru_i_uczestnictwa_2.doc

Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_2_UCZEN.docx

Wykaz_uczniow_bioracych_udzial_w_projekcie.xlsx

 

 

 

 

 

Jesteśmy jedną z 21 szkół podstawowych w Bydgoszczy, które w roku szkolnym 2017/18 realizują projekt: “Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”. Projekt realizuje Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej.

Realizować będziemy następujące formy zajęć:

 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia dźwiękiem dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Komunikacja alternatywna (behawioralna) dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Komunikacja alternatywna (behawioralna) dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia ruchem dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia taktylna dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia ręki dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia ręki dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Sala Doświadczania Świata dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Sala Doświadczania Świata dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Biofeedback dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia widzenia dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Terapia widzenia dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
 • Zajęcia specjalistyczne – Integracja Sensoryczna dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Arteterapia dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
 • Zajęcia specjalistyczne – Arteterapia dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)

Więcej informacji w załącznikach oraz u koordynatora projektu, pani Marzenny Duczmal (sala nr 14). Formularze zgłoszeniowe można otrzymać u koordynatora projektu i wychowawców.

 

SP nr 51 harmonogram 10.2017

SP nr 51 harmonogram 11.2017.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_12.2017.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_2-01.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_02.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_03.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_05.2018.xlsx

SP_nr_51_harmonogram_06.2018.xlsx

 

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 20 - 22.10.2017 odbyły się w naszym ośrodku szkolenia nauczycieli realizowane  w ramach projektu "Po co? Dlaczego? Jak? - ksztaltowanie kompetencji poznawczych uczniów". 20-21 października zdobyliśmy wiedzę i umiejętności w zakresie PECS - poziom 1, a 22 października - 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych. Szkolenia prowadziła dla nas Pani Magdalena Kaźmierczak - Dyrektor Kliniczny Peramid Educational Consultants of Poland.

 

Po co Dlaczego Jak.docx

 

Koordynatorka projektu - Marzenna Duczmal

Ścieżka powrotu