Materiały do zajęć: Spotkania z literaturą

 

Zestaw 2: INSTRUMENTY MUZYCZNE 

(poniżej do pobrania kolejne numery)

1. Koncert

2. Głos

3. Skrzypce

4. Nuty

5. Dzwony

6. Puzon

7. Fortepian

8. Trąbka

9. Flet

10. Talerze

Materiały do zajęć: książki AAC

Czytanie uczestniczące jest świetną formą wspólnego czytania książek dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się. Przygotowane książki dają ogromny wachlarz możliwości, wzbogacają wiedzę dziecka, poszerzają słownictwo, a przede wszystkim stwarzają okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się min.: symbolami, gestami czy komunikatorem.

 

Przykładowe książki:

 

Jedzie zima.pdf

List do Babci.pdf

Piosenka AAC.pdf