Szkolne Kółko Dziennikarskie działa w naszej szkole od września 2015 r. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy. Głównym celem kółka jest tworzenie gazetki " Plotka ODŚRODKA" oraz " Ośrodkowego Expressu - Tele" w których to prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, wywiady, wiersze, rebusy . Podczas spotkań młodzież doskonali umiejętności komunikacyjne, a także uczy się posługiwania komputerem.

Dlaczego warto zostać szkolnym dziennikarzem?

Gazetka szkolna uczy:

- samodzielności;
- kreatywności;
- odpowiedzialności za słowo;
- umiejętności stawiania trafnych pytań;
- słuchania innych;
- krytycznego myślenia;
- dialogu, wymiany myśli;
- samodzielnego zdobywania wiadomości;
- pracy w grupie;
- twórczego rozwiązywania problemów;
- posługiwania się technologią informacyjną.

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny: Agnieszka Urbanek
Dziennikarze : N.Rutkowska, O.Ezop, J.Stefaniak, A.Urbanek, S. Flig, A.Górniak, K.Małecki, A.Kachelski
Opiekunowie koła dziennikarskiego: Hanna Gront-Grela, Kinga Pocztół

 

 

Numery archiwalne