Grupa VIII - ROK SZKOLNY 2023/2024

Grupa 8 jest grupą małoliczną, w której skład wchodzą Maja, Mikołaj i Szymon. Głównym celem pobytu wychowanków w internacie jest przygotowanie ich do jak najsprawniejszego samodzielnego funkcjonowania w życiu. Szczególną uwagę zwracamy na komunikację, naukę samoobsługi, dbałość o ład i porządek oraz estetykę otoczenia. Rozwijamy indywidualne zdolności i zainteresowania.  

Wychowawcami w grupie są pani Ania i pani Asia.