GRUPA V- ROK SZKOLNY 2022/2023

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza.” M. Kownacka.

Grupa 5 w bieżącym roku szkolnym liczy 7 wychowanków, są to: Tomasz, Grzegorz, Paweł, Hubert, Wiktor, Michał i Patryk.  Wiktor i Paweł są nowymi kolegami, którzy przybyli do internatu w obecnym roku szkolnym. Chłopcy z grupy 5 zamieszkują dwa pokoje i mają do dyspozycji świetlicę. Po zajęciach szkolnych odrabiają lekcje, grają na komputerze, mają zajęcia sportowe, kulinarne,  muzyczne, ogrodnicze i majsterkują wykonując drobne przedmioty do naszej świetlicy i ogrodu. Opiekę nad grupą sprawują pani Małgosia i panowie Sławek i Łukasz.