GRUPA III - ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Grupa 3 jest grupą małoliczną, w której w skład wchodzą cztery wyjątkowe dziewczynki. ANGELIKA, BEATKA, KASIA oraz od września czyli od tego roku szkolnego OLIWKA. Ich głowy są pełne pomysłów, które realizują przebywając razem w grupie. Tańczą, śpiewają, oglądają bajki, czytają, rozwijają zdolności sportowe i kulinarne.

Z radością wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialniach oraz w świetlicy. Bardzo aktywnie pracują podczas zajęć w grupie. Z zaangażowaniem pielęgnują roślinki w świetlicy i w ogrodzie.

Pomimo tak wielu zajęć mają czas na wspólne pogaduchy przy herbatce, kawce i ciasteczku.

Życie w grupie 3 jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Dziewczynki uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez.

Są to miedzy innymi: turnieje międzygrupowe, dyskoteki, konkursy, Andrzejki, Wigilia i inne. W ramach edukacji informatycznej dziewczynki korzystają z komputera, który mamy w swojej świetlicy.

Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sprawności i tężyzny fizycznej. Wdrażając do aktywnego spędzania czasu wolnego propaguje się spacery, wycieczki. Dziewczynki korzystają z boiska szkolnego i palcu zabaw, na których organizowane są rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala wychowankom na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija uzdolnienia, uczy współżycia w grupie.

Dziewczynki potrafią się relaksować, lubią pacę w zespole oraz rywalizację. Potrafią zaangażować się w to co robią, są perfekcyjne, bywają szalone.

GRUPA III TO ZGRANA EKIPA!

Grupę prowadzą panie: Barbara Rudzińska, Ewa Łabenda i Anna Czychewicz

KAŚKA - układa puzzle i lubi zabawy tematyczne z przyjaciółkami.

BEATKA - lubi słuchać muzykę oraz zajęcia artystyczne.

ANGELIKA - z pasją układa puzzle oraz ogląda bajki.

OLIWKA – to nasza nowa koleżanka, lubi muzykę i spacery