GRUPA III - ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Grupa 3 jest grupą małoliczną, w której w skład wchodzą cztery wyjątkowe dziewczynki. Ich głowy są pełne pomysłów, które realizują przebywając razem w grupie. Tańczą, śpiewają, oglądają bajki, czytają, rozwijają zdolności sportowe i kulinarne.

             Z radością wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialniach oraz w świetlicy. Bardzo aktywnie pracują podczas zajęć w grupie. Z zaangażowaniem pielęgnują roślinki w świetlicy i w ogrodzie.

Pomimo tak wielu zajęć mają czas na wspólne pogaduchy przy herbatce.

        Życie w grupie 3 jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Dziewczynki uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez. Są to miedzy innymi: turnieje międzygrupowe, dyskoteki, konkursy,  Andrzejki, Wigilia i inne. W ramach edukacji informatycznej dziewczynki korzystają z komputera, który mamy w swojej świetlicy.

Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sprawności i tężyzny fizycznej. Wdrażając do aktywnego spędzania czasu wolnego propaguje się spacery, wycieczki. Dziewczynki  korzystają z boiska szkolnego i palcu zabaw, na których organizowane są rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala wychowankom na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija uzdolnienia, uczy współżycia w grupie.

Dziewczynki potrafią się relaksować, lubią pacę w zespole oraz rywalizację. Potrafią zaangażować się w to co robią, są perfekcyjne, bywają szalone.

GRUPA III TO ZGRANA EKIPA!

Grupę prowadzą panie: Anna Czychewicz, Ewa Łabenda i Barbara Rudzińska

 

Zapraszamy do nas!