Innowacja pedagogiczna „Kuchenne rewelacje - smaki świata”

(kontynuacja zajęć z ubiegłego roku szkolnego 2018/19)

 

Miejsce realizacji:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy, ul. Graniczna 12

Czas trwania innowacji: 2.09.2019 r– 26.06.2020 r

Autorki: Agnieszka Czechowicz, Katarzyna Trzebiatowska, Marzena Bukowska, Monika Torchalska

„Kuchenne rewelacje - smaki świata” - Innowacja pedagogiczna kierowana jest do uczniów klas przysposabiających. Projekt zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych, uzdolnień naszych uczniów. Zajęcia kulinarne są bardzo lubiane przez naszych uczniów, którzy aktywnie i z zaangażowaniem pracują, podpatrują, naśladują i zadają pytania. Poprzez wspólne spotkania integrują się, uczą umiejętności pracy w grupie i osiągają sukcesy kulinarne.

Na zajęciach tych będziemy poznawać podstawowe informacje na temat kraju z którego pochodzi kuchnia, ciekawostki kulinarne.

Konsumpcja przygotowanych przez uczestników potraw będzie doskonałą okazją do spożywania ich w dobrej atmosferze: odpowiedniego ich podania, nakrywania do stołu i kulturalnego spożycia przygotowanych posiłków, poznawania zasad dobrych obyczajów, utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole. Najprzyjemniejszym elementem zajęć jest radość       i satysfakcja ze wspólnie przyrządzonych potraw oraz poczęstunek, czyli efekt własnej pracy.

Zajęcia kulinarne mają ogromne znaczenie w życiu i rozwoju naszych uczniów. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli pełniej egzystować w społeczeństwie oraz wykorzystywać swoje doświadczenia i umiejętności w domu rodzinnym, na Warsztatach Terapii Zajęciowych, jak również jako formy spędzania czasu wolnego.

Cele główne:

- zainteresowanie uczniów preferencjami kulinarnymi innych krajów,

- sztuka dekorowania stołu i potraw,

- poszanowanie wytworów swojej pracy i innych,

Cele szczegółowe innowacji:

- zainteresowanie uczniów kuchnią świata i kulturą żywienia,

- poznanie podstawowych informacji na temat kraju z którego pochodzi kuchnia, ciekawostki kulinarne

- rozpowszechnienie tradycji kulinarnych,

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych

- poznawanie tradycyjnych potraw, pochodzących z kuchni włoskiej, francuskiej, meksykańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, tureckiej, węgierskiej oraz polskiej,

- trening ekonomicznego wykorzystywania produktów spożywczych (wdrażanie do gospodarności)

- zapoznanie ze sposobem przyrządzania wybranych potraw, przekąsek,

- rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu podczas przygotowywania   i smakowania potraw,

- rozwijanie poczucia smaku i estetyki kulinarnej,

- utrwalenie zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań,

Tematyka zajęć:

Wrzesień:      Kuchnia grecka - Sałatka z warzyw i sera feta.

Październik: Kuchnia węgierska - Placek po węgiersku.

Listopad:     Kuchnia amerykańska - Hamburgery

Grudzień:     Kuchnia polska - Pierniczki, pieczenie i dekoracja.

Styczeń:       Kuchnia francuska - Rogaliki z ciasta francuskiego

Luty:           Kuchnia włoska - Makaron

Marzec:        Kuchnia polska - Mazurki i baby wielkanocne

Kwiecień:      Kuchnia meksykańska - Tortille z warzywami i kurczakiem.

Maj:              Kuchnia azjatycka - Kurczak z ryżem i warzywami po chińsku.

Czerwiec:     Kuchnia turecki - Kebab

Ewaluacja innowacji nastąpi po jej zakończeniu w celu uzyskania informacji zwrotnej o realizacji założonych celów. W trakcie realizacji programu dokonywana będzie na bieżąco obserwacja zachowań uczniów oraz ich postępów na zajęciach. Przeprowadzone zostanie także badanie wśród uczniów uczęszczających na zajęcia, które ma na celu sprawdzić wiedzę na temat poznanych kuchni, wykonania potrawy krok po kroku oraz zasad higieny. Uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy uczniowie posiedli wiedzę i umiejętności przekazywane na zajęciach.

UWAGI:

- W trakcie realizacji innowacji pedagogicznej - „Kuchenne rewelacje - smaki świata ” dopuszcza się nanoszenie drobnych poprawek, pewnych modyfikacji

i uzupełnień,

- Ważne jest by w czasie zajęć panowała radosna atmosfera, dlatego przed przystąpieniem do pracy poświęcimy chwilę na ćwiczenia relaksacyjne i posłuchanie miłej muzyki.

- W przypadku pozytywnych efektów zajęć możliwa jest kontynuacja innowacji w przyszłym roku szkolnym

Opracowały: Agnieszka Czechowicz, Katarzyna Trzebiatowska, Marzena Bukowska, Monika Torchalska