DSC00441.JPGDSC00479.JPGDSC00575.JPGDSC00578.JPGDSC00621.JPGDSC00700.JPGDSC00775.JPGDSC00809.JPGDSC00822.JPGDSC00945.JPGDSC00971.jpgDSC01013.JPGDSC01244.JPGDSC01318.JPGDSC02318.JPGDSC02640.JPGDSC02722.jpgDSC02853.JPGDSC02861.JPGDSC03677+.jpgDSC03683+.jpgDSC03940.JPGDSC04409.JPGDSC04461.JPGDSC04479.JPGDSC04623.JPGDSC04658.JPGDSC04723.JPGDSC05488.JPGDSC05876.JPGDSC05991.JPGDSC06019.JPGDSC06410.JPGDSC07114.JPGDSC07767.JPGDSC07984.JPGDSC08124.JPGDSC08296.JPGDSC08598.jpgDSC08613.jpgDSC08652.JPGDSC08694.JPGDSC08744.jpgDSC08809.jpgDSC08961.JPGDSC09987.JPGDSCF0035.JPGIMG_0333.JPGbajki_z_internatu.jpgg1.jpgg11.JPGg2.jpgg22.JPGg3.jpgg4.jpg

 

 

 

"Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

 

Zakończenie innowacji pedagogicznej "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami".

 

 

KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POBRAĆ FOLDER .pdf

Innowacja pedagogiczna pt "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

W latach 2015/16 i 2016/17 w naszym Ośrodku realizowaliśmy innowację pedagogiczną pt. "Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

Inspirację do podjęcia tej tematyki stanowiły obserwacje zgłaszane przez rodziców i ich niepełnosprawne dzieci, a także nauczycieli pokazujące jednoznacznie, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym na terenie całego miasta.

Bogate doświadczenia pedagogów specjalnych pracujących w naszej placówce, organizujących różnego rodzaju wyjścia i wycieczki w celu generalizacji nabytej wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich integracji z grupą rówieśniczą, nasunęły spostrzeżenie, iż społeczna percepcja osób z niepełnosprawnościami jest często dla nich krzywdząca.

Wśród postaw obywatelskich zauważalne są negatywne, traumatyzujące zachowania, które stygmatyzują osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności i przyczyniają się do

budowania postaw lękowych oraz wycofywania się z życia społecznego. Taki stan rzeczy pogłębia zjawisko izolacji społecznej rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.

   Powyższe uwagi nasunęły wniosek, iż istnieje konieczność podjęcia realizacji działań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne miasta, a także szeroko rozumianą ich integrację z lokalnym środowiskiem szkoły.

Celami naszego projektu były:

- Poprawa wizerunku osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie

- Zmiana postaw usługodawców

- Zwiększenie dostępności do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacji i turystyce

- Wzrost subiektywnego poczucia akceptacji społecznej rodzin z osobami niepełnosprawnymi

- Stworzenie przewodnika promującego miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Ich realizacja obejmowała m.in:

-Wytypowanie szerokiej listy miejsc w Bydgoszczy celem ich weryfikacji pod względem przygotowania do przyjęcia i pobytu osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. kawiarni, restauracji, kin, kręgielni, punktów usługowych, klubów fitness, basenów, klubów itp.);

-Spędzanie czasu wolnego przez uczniów, absolwentów, ich rodziców , opiekunów i nauczycieli we wcześniej wytypowanych miejscach. Liczba uczestników wyjścia była uzależniona od specyfiki miejsca, średnio dwoje, troje uczniów z nauczycielami , rodzicami lub opiekunami.

-Weryfikacja tych miejsc pod kątem przyjazności dla osób z niepełnosprawnościami według ustalonych kryteriów ( życzliwość, otwartość i akceptacja).

W toku realizacji odwiedzono 72 placówki, do grona laureatów zaliczono 52 spośród nich.

- Opracowanie przewodnika w formie pisemnej i elektronicznej promującego instytucje i miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

- Przygotowanie certyfikatów - "Instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami".

- Zorganizowanie imprezy podsumowującej tę dwuletnią innowację

Na uroczystość zaproszono wszystkich 52 laureatów, z czego swoje przybycie potwierdziło 25. Nieobecnym przedstawicielom pozostałych firm certyfikaty i foldery zostały osobiście dostarczone przez organizatorki przedsięwzięcia (podobnie jak wcześniej zaproszenia).

W realizacji powyższego projektu uczestniczyło 25 uczniów i ich rodziców oraz 7 nauczycielek.

                             

                         "Nie ma kaleki- jest człowiek" (M. Grzegorzewska)

W dniu 07.06.17 na terenie naszego Ośrodka odbyła się uroczystość podsumowania wspomnianego projektu.

Przybyli na nią laureaci( 29 osób z 23 placówek) zapoznawszy się z charakterem naszej placówki oraz teoretycznymi założeniami innowacji pedagogicznej, uhonorowani zostali certyfikatami 'Bydgoskich miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami", za prezentowanie w swej codziennej pracy otwartości, życzliwości oraz zrozumienia. Wręczone zostały również foldery informacyjne promujące nagrodzone placówki.

W części artystycznej nasi uczniowie osobiście, swymi kapitalnymi i porywającymi występami (taniec, śpiew hip-hop, gra na instrumentach) mieli możliwość podziękowania przybyłym gościom. Ich występ nagradzane były gorącymi owacjami, również na stojąco.

Wiele refleksji i wzruszeń dostarczyły zebranym osobiste wypowiedzi dwóch mam naszych uczniów (p. Jolanty Patyk i p. Grażyny Rzęski) oraz dwojga uczniów (Pawła i Angeliki) nt. ich potrzeb związanych z akceptacją i tolerancją w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Z całą pewnością można powiedzieć, ze spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera i zostanie ona na długo przez wszystkich zapamiętana.

Wspomniana impreza zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii wszystkich jej uczestników oraz miłym odpoczynkiem przy rozmowach i słodkim poczęstunku.

Pełna lista "Bydgoskich miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościmi", znajduje się w powyższym folderze. Wszystkim "Przyjaznym" z całego serca dziękujemy i gratulujemy.