Ogłaszamy nabór nauczycieli do realizacji zadań w ramach projektu "Edu(R)Ewolucja 3". Wsparciem objęci zostaną uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 w Bydgoszczy w zajęciach programowania i robotyki. Poniżej dokumenty do pobrania.

Koordynator projektu Marzenna Duczmal

Plakat

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciele WZÓR

Ogłoszenie-o-naborze_nauczyciele (2)

Regulamin naboru i uczestnictwa_nauczyciele.doc

Powołanie komisji rekrutacyjnej

Protokół-Komisji-Rekrutacyjnej_nauczyciele

Formularz zgłoszeniowy Edu3 Etap I

Formularz zgłoszeniowy Edu3 Etap II

Ogłoszenie-o-naborze_uczniowie

Regulamin rekrutacji_uczniowie

Powołanie komisji rekrutacyjnej - uczeń