21 marca - Dzień Kolorowej SkarpetkiŚwiatowy Dzień Zespołu Downa

Większość z nas 21 marca kojarzy z pierwszym dniem wiosny, ale nie możemy zapomnieć również, że jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

W związku z powyższym my już 20 marca b.r. w przeddzień tego święta byliśmy uczestnikami warsztatów zorganizowanych przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy,  Dziecięce Graffiti w Bydgoszczy, Samorząd Studencki UKW  oraz Studenckie Koła Naukowe Wydziału Pedagogiki. Tematem spotkania było aktywne świętowanie, czyli warsztaty, szkolenia, konsultacje na Wydziale Pedagogiki UKW. Całe wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Pedagogiki UKW prof. dr hab. Heleny Ostrowskiej. Projekt na UKW realizowany jest od 2019 roku. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które polega na współuczestnictwie osób z Zespołem Dawna, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców w różnych formach zajęć m. in. terapeutycznych, edukacyjnych, oraz logopedycznych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach dzięki czemu zajęcia są bardzo atrakcyjne oraz profesjonalne.

Podczas tej uroczystości byliśmy uczestnikami trzech warsztatów. Pierwszy - „W Królestwie Guzików” – podczas których, uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w zabawach oraz animacjach muzyczno-ruchowych integrujących grupę. Drugi warsztat to – „Hortiterapia” czyli inaczej terapia ogrodnicza - tutaj mieliśmy okazję samodzielnie zaprojektować swoją ozdobę wiosenno-wielkanocną wykorzystując ziemię, mech oraz sadzonki kwiatków m.in. bratki, które w sposób kreatywny umieszczaliśmy i sadziliśmy w pięknych, dekoracyjnych słojach, wraz z ozdobami zaproponowanymi przez organizatorów. Ostatnim warsztatem były zajęcia teatralno-taneczne, prowadzone przez absolwentkę Akademii Muzycznej Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Bydgoszczy oraz przez profesjonalnego tancerza p. Piotra. Dzieci podczas tych zajęć poznawały techniki tańca, teatru oraz emisji głosu.

Reasumując wszystkie zaproponowane warsztaty wzbudziły w naszych dzieciach wiele uśmiechu, radości oraz pozytywnych emocji, za które bardzo jesteśmy wdzięczni.

Ania Czychewicz & Dżamila Olszewska