Dziękujemy panu Janowi Dopierale z Rady Osiedla Okole za cenne nagrody w rozgrywkach sportowych podczas półkolonii naszym ośrodku.