Ogólnopolski Program Wolontariatu cz. II

 

Od listopada 2020 nasz Ośrodek i kilka innych szkół w Bydgoszczy, uczestniczy w  Ogólnopolskim Projekcie  „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze”, finansowanym  ze środków Unii Europejskiej. Grupa naszych wolontariuszy uczestniczyła już po raz drugi w warsztatach z dziedziny wolontariatu i nabywania kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy. Spotkanie zorganizowane zostało 30 stycznia 2021r. – oczywiście z zabezpieczeniem określonych rygorów sanitarnych. Następne zaplanowane jest na 13 lutego 2021r.

Krzysztof  Nowaczyk