DZIEŃ SAMODZIELNOŚCI W INTERNACIE

 

W środę 10 lutego 2021 roku odbył się w internacie Dzień Samodzielności.  W zajęciach udział wzięły grupy: I, II, III, VIII. Zadania były zróżnicowane pod względem stopnia trudności i miały na celu doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielności w następujących kategoriach:

- nakrywanie i dekoracja stołu;

-przygotowanie zdrowych kanapek – w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj formę”;

-ułożenie odzieży w szafce;

-ubieranie się;

- drobne naprawy krawieckie – przyszywanie guzików;

- czesanie włosów

Każde z dzieci otrzymało kartę z  zadaniami do wykonania – na miarę swoich możliwość. Zrealizowanie każdej czynności musiało być potwierdzone podpisem nauczyciela.

 Z zadowoleniem obserwowałyśmy z jakim entuzjazmem wychowankowie wypełniali przydzielone im zadania, nawet porządkowanie swoich szafek sprawiło im wiele niespodziewanej radości.

Jednakże bezapelacyjnie największym zainteresowaniem, cieszyło się przygotowywani, zdrowych i kolorowych kanapek.

 Dżamila Olszewska - Anna Falszewska - Anna Czychewcz