W tym roku nawiązaliśmy współpracę z wolontariuszami z SP 20, którzy przygotowali dla nas piękne kartki świąteczne wykonane własnoręcznie. Ponadto, pod kierownictwem p. Elżbiety Guzman nagrali dla nas piękną Świąteczną kolędę. Nad całością współpracy czuwała pani Iwona Żywiałowska.
Dziękujemy ❤️